Millor preu garantit
 Arribada
Arribada
Avís Legal

L'establiment

Raó social: MONSIEUR EDUART TAFA

Seu social: 80 AV DE PORT LA NOUVELLE 11130 SIGEAN

RCS: A 831 166 889

Forma corporativa: Negoci personal

Número d'IVA intracomunitari: FR55831166889

Allotjament
El Lloc està allotjat en servidors d'OVH
SAS amb un capital de 500.000 €
Seu central: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - França
RCS Roubaix a Tourcoing 424 761 419 00011
Telèfon: 08 203 203 63 - 0,118 €/min

Contingut editorial
El Lloc ofereix contingut editorial (hotel, habitacions, etc.) només amb finalitats documentals i només amb finalitats informatives. Aquest contingut s'ha de prendre com a font de reflexió. L'editor convida els usuaris a utilitzar aquesta informació amb pensament crític i discerniment.

Enllaços d'hipertext a llocs de tercers
El Lloc ofereix enllaços d'hipertext que apunten a llocs web publicats per tercers. L'establiment d'aquests enllaços no implica l'aprovació per part de l'editor del contingut dels esmentats llocs. L'Editor no pot fer un seguiment permanent del contingut d'aquests llocs, i per tant no pot garantir: l'exactitud, fiabilitat, rellevància, actualització o exhaustivitat del seu contingut; el seu accés i el seu correcte funcionament tècnic. En conseqüència, l'Editor no pot ser considerat responsable en cas d'una possible disputa entre un lloc al qual es fa referència al Lloc i un Usuari. Només es pot incórrer en la responsabilitat dels editors dels llocs a què es fa referència al Lloc.

Protecció de la privacitat i dades personals
El Lloc recull informació personal proporcionada pels Usuaris durant la seva visita al Lloc. Aquesta col·lecció permet: L'establiment d'estadístiques generals de trànsit al Lloc; Enviament de respostes, informació diversa o anuncis de l'Editorial a les adreces de correu electrònic facilitades pels Usuaris. La recollida i tractament d'informació personal a Internet s'ha de fer respectant els drets fonamentals de les persones. En conseqüència, l'Editorial es compromet amb una política de tractament d'acord amb la Llei núm. 2004-575 de 21 de juny de 2004 per a la confiança en l'economia digital. Qualsevol usuari del Lloc té dret a accedir, modificar, rectificar o suprimir les dades personals que els concerneixen. Podeu exercir aquests drets posant-vos en contacte amb l'Editor mitjançant les dades de contacte que s'indiquen a la part superior de la pàgina. Per facilitar l'exercici d'aquests drets, els Usuaris del Lloc poden donar-se de baixa fent clic als enllaços d'hipertext de cancel·lació presents als correus electrònics enviats. Els ordinadors que es connecten als servidors del Lloc reben al seu disc dur un o més fitxers en format de text molt lleuger anomenat comunament "Cookies". Les cookies registren informació relativa a la navegació pel Lloc realitzada des de l'ordinador en el qual s'emmagatzema la "cookie" (les pàgines consultades, la data i hora de la consulta, etc.). Permeten identificar les successives visites realitzades des del mateix ordinador. Les persones connectades al lloc tenen la llibertat d'oposar-se a l'enregistrament de "cookies". Per fer-ho, poden utilitzar les funcionalitats corresponents del seu navegador. No obstant això, l'Editor crida l'atenció dels Usuaris que, en aquest cas, l'accés a determinats serveis del Lloc pot resultar afectat, o fins i tot impossible.

Seguretat dels intercanvis
L'Editor es compromet a prendre totes les mesures legals i tècniques per garantir els intercanvis. Com a tal, l'Editor assumeix l'obligació de mitjans per bloquejar l'apropiació indeguda de dades i complir amb la normativa aplicable. No obstant això, els Usuaris del Lloc són conscients de les particularitats tècniques de la xarxa d'Internet i dels riscos relacionats. En conseqüència, l'Editor no pot garantir als seus Usuaris que les dades intercanviades a través dels serveis oferts pel Lloc no siguin recollides de manera fraudulenta per tercers.


Els drets de propietat intel · lectual
L'Editor té els drets sobre determinades dades protegides pel Codi de Propietat Intel·lectual. Aquest és especialment el cas de les seves marques, la seva carta gràfica, la seva base de dades. En conseqüència, es prohibeix la seva explotació fora de línia o en línia, gratuïta o a títol onerós, de la totalitat o part d'aquestes dades sense el consentiment exprés de l'Editor.

Disponibilitat de serveis
L'Editor té l'obligació de mitjans en matèria d'accessibilitat del servei i posa en marxa les estructures necessàries per fer accessible el Lloc els 7 dies de la setmana i les 24 hores del dia. No obstant això, l'Editor pot suspendre l'accés sense previ avís, en particular per motius de manteniment. i actualitzacions. L'Editor no es responsabilitza de cap manera dels danys que puguin derivar-se per a l'Usuari o tercers. L'Editor podrà en qualsevol moment suprimir la totalitat o part dels seus Serveis o modificar-ne el contingut, especialment per motius tècnics, sense previ avís. L'Editor es reserva el dret de denegar, unilateralment i sense notificació prèvia, l'accés a tot o part del Lloc a qualsevol Usuari. Aquesta decisió es podria prendre en particular en cas d'incompliment dels termes d'aquest text per part d'un Usuari.

Mediador en cas de disputes
Després de posar-se en contacte amb el servei postvenda i en absència d'una resposta satisfactòria o en absència de resposta en un termini de 60 dies, el client pot posar-se en contacte amb el mediador de Turisme i Viatges de manera gratuïta, les dades de contacte i els procediments de derivació del qual estan disponibles al lloc. : www.mtv.travel.

Adreça de Mediació de Consum
Mediació de viatges turístics
Caixa 80303
75823 París Cedex 17

Prospecció telefònica
Podeu registrar-vos a la llista d'oposició a la consulta telefònica de Bloctel des del lloc https://www.bloctel.gouv.fr

Dret aplicable
Aquest text està subjecte a la llei francesa. L'editor es reserva el dret de modificar els termes, condicions i avisos en qualsevol moment.